Nauka Bydgoszcz Archive

Uczelnie Bydgoszcz

Bydgoszcz – oferta edukacyjna uczelni wyższych

Bydgoszcz jest miastem, które oferuje wiele możliwości kształcenia na uczelniach wyższych. Największą uczelnią jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, który początkowo był miejscem kształcenia nauczycieli. Obecnie posiada bardzo szeroką ofertę kierunków, głównie humanistycznych – psychologia, pedagogika o różnych specjalnościach, socjologia. Znajdziemy tutaj również filologię angielską, niemiecką, rosyjską, administrację, biologię, historię.

Uczelnia od wielu lat wzbogaca swoją ofertę o kierunki, których absolwenci są coraz bardziej pożądani na rynku pracy – informatyka, inżynieria materiałowa, biotechnologia. Uniwersytet oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia, w systemie dziennym i zaocznym, a także studia podyplomowe i doktoranckie.

Bardzo ciekawą inicjatywą uczelni jest Uniwersytet Trzeciego Wieku, aktywizujący seniorów. Drugą, bardzo ważną na mapie Bydgoszczy uczelnią, jest Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, wcześniej znany jako Akademia Techniczno-Rolnicza. Uczelnia ta specjalizuje się w kształceniu przede wszystkim inżynierów, w takich kierunkach jak budownictwo, mechanika i budowa maszyn, architektura, teleinformatyka. Absolwenci tego Uniwersytetu mają bardzo wiele możliwości podjęcia pracy po ukończeniu studiów inżynierskich. Uczelnia oferuje kształcenie w systemie dziennym i zaocznym a także studia podyplomowe.

Trzecią uczelnią, uzupełniającą ofertę edukacyjną miasta, jest Collegium Medicum, będące częścią Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Placówka ta jest uczelnią medyczną, kształcącą studentów w takich kierunkach jak medycyna, farmacja, fizjoterapia, ratownictwo medyczne. Tutaj również znajdziemy możliwość nauki w systemie dziennym i zaocznym, studia podyplomowe i doktoranckie. W Bydgoszczy znajduje się również wiele uczelni prywatnych, które oferują bardzo szeroki zakres dostępnych kierunków. Przykładowo, Wyższa Szkoła Bankowa oferuje wiele studiów z zakresu human resources, bankowości i ekonomii. Na Wyższej Szkole Gospodarki możemy z kolei kształcić się w zakresie między innymi logistyki i transportu, szeroko pojętego zarządzania, mechatroniki, czy nauk społecznych.